Odborárska 52, 831 02 Bratislava
tel./fax: +421/2/4463 0414 - 15, dsc@dsc.sk
www.dsc.sk, www.alexor.sk
V prípade otázok nás kontaktujte na: info@dsc.sk


VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD
• zabezpečovacie zariadenia DSC
• prístupové systémy
• kamerové a monitorovacie zariadenia
• zvončekové systémy Videx
• elektrická požiarna signalizácia
• PCO od firmy Sur-Gard
• špeciálne systémy

Navštívte nás, radi Vám pomôžeme!


Webdesign DSC 2012