Detektor oxidu uhličitého WS4913

Bez farby, chuti a zápachu, ale predsa smrteľný! Oxid uhličitý nie je možné detekovať bez vhodného zariadenia.
Bezdrôtový detektor oxidu uhličitého WS4913 poskytuje prvú ochranu proti otrave týmto plynom.
Elektrochemická snímacia technológia je veľmi citlivá a zaručuje detekciu už nepatrného množstva tohto plynu.
Pokiaľ je v priestore identifikovaný CO2, detektor ho zaregistruje a spustí sa zabudovaná siréna (85 dB).
Zároveň sa informácia prenáša do ústredne ALEXOR, ktorá môže privolať pomoc.

Detektor oxidu uhličitého WS4913 môže pracovať aj samostatne bez pripojenia k zabezpečovacej ústredni. Toto riešenie
je vhodné na miesta, kde je obtiažna inštalácia vodičov, alebo tam, kde chce byť užívateľ informovaný iba lokálne.

siréna znie pri: poplachu, otvorení dverí, prekročení vstupného alebo výstupného času, poruchách
stav vysielacieho modulu, vrátane pokusu o narušenie systému, nízkeho stavu batérií a poruchy RF
akustický výkon je 85 dB vstavané skúšobné tlačidlo 2 tamper kontakty až 4 sirény v jednom systéme
Rozmery
36 mm x 120 mm
Hmotnosť
135 g
Prevádzkové teploty
0° až 37,8 °C
Relatívna vlhkosť
5 až 95 % nekondenzujúci
Batéria
CR123 (3V lithium)
Životnosť batérie
obyčajne 4 – 5 rokov
Komunikačný dosah
200 m (priama viditeľnosť)


Produkty


Webdesign DSC 2012